Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor therapeuten/coaches geldt een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden versterkt mag worden. Ter optimalisering van uw behandeling is het wel mogelijk uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) te bespreken met collegae binnen intervisie.

In het kader van vergoedingen van uw behandeling, moet uw therapeut bepaalde informatie verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Bij de declaratie krijgt uw zorgverzekeraar wel inzage in de betreffende zorgprestatie, echter niet in de gestelde diagnose of inhoud van uw behandeling. De zorgverzekeraar heeft wel het recht om de behandelaar te controleren en dossieronderzoek te verrichten, echter u moet daar vooraf schriftelijk toestemming voor geven.

Gegevens over uw behandeling worden vastgelegd in een dossier wat wettelijk 15 jaar bewaard dient te worden, hierna worden alle gegevens vernietigd. U kunt zelf ten alle tijden inzage vragen in uw dossier. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw therapeut mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een client hebben derden geen recht op inzage in het dossier. Het dossier is eigendom van de praktijk en u kunt dit dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie aanvragen van het dossier of gedeelten van het dossier. Zonder uw toestemming zal geen informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld huisarts of bedrijfsarts). Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot die gegevens toegang heeft.

 

Beroepscodes 

De beroepscodes van het VIT en de RBCZ zijn van toepassing. De gesprekken en gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld. Met betrekking tot overleg en verslaglegging wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd. Er wordt nooit informatie verstrekt aan keurende-, uitkerende-, belanghebbende instanties, verzekeringsmaatschappijen e.d.

 

Klachten 

Hoezeer de therapeut/coach ook zhaar best doet, kan het voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Indien u het niet eens bent met het beroepsmatig handelen van uw therapeut/coach, is het verstandig dit bespreekbaar te maken. Dit zodat gezamenlijk tot een oplossing gekomen kan worden. De regels van bovenstaande beroepsverenigingen zijn op de therapeut/coach van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut/coach bij deze beroepsvereniging melden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Wakker coaching, therapie & training

Mw de Haan

0654932928

Wat is een cookie?

Wij gebruiken cookies op onze website om het surfen voor jou aangenamer te maken. Als je op onze button “Ja, ik accepteer cookies” klikt, dan ga je akkoord met deze cookies.

Wat zijn pixel tags of web beacons?

Het betreft een webtechnologie die toelaat het gebruik van een website na te gaan. De verzamelde gegevens zijn anoniem, evenwel kan ook het IP adres of de Facebook ID van de website bezoeker worden opgeslaan. De bedoeling is ernaar te streven om de bezoekers van de website de voor hen relevante reclameboodschappen mee te delen.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar je browser wordt gestuurd, zodra je een website raadpleegt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De meeste websites gebruiken cookies om te kunnen functioneren en jouw gebruikservaring te verbeteren. Bovendien bieden cookies ons de mogelijkheid om jouw voorkeuren te onthouden.

Concreet

Deze website maakt gebruik van drie verschillende soorten cookies.

  • Absoluut noodzakelijke cookies

Deze cookies kunnen niet geweigerd worden omdat ze nodig zijn om onze website te bezoeken en om de door jou gevraagde functies te laten werken. Na je bezoek aan onze website worden ze automatisch verwijderd, er worden geen gegevens opgeslagen.

  • Functionele cookies

Deze website gebruikt geen “Functionele cookies

  • Cookies, pixel tags of web beacons van derden

Deze website gebruikt geen “Cookies, pixel tags of web beacons van derden

Privacy

Cookies worden maximaal 12 maanden bewaard op de harde schijf van je computer. Met de cookies die wij gebruiken, is het niet mogelijk om geïdentificeerd te worden als persoon. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen je als individu dus niet koppelen aan een naam en/of voornaam. Enkel je IP-adres wordt herkend omdat de cookies daarop geregistreerd zijn.

Meer info over het gebruik van cookies, pixel tags of web beacons

Helaas is het niet mogelijk om in één enkele technische verrichting jouw voorkeuren op te slaan op verschillende computers, smartphones, tablets of internetbrowsers. We doen al het mogelijke om jouw voorkeuren na te leven, maar toch kan het gebeuren dat een door jou niet gewenste cookie, pixel tag of web beacon wordt gebruikt.

Wij raden je aan om op de site www.youronlinechoices.com je voorkeuren in te geven wat betreft advertenties.

Onderstaande websites geven je meer uitleg over het aanpassen van je browserinstellingen:

Voor meer informatie over jouw rechten als internetgebruiker, kan je terecht op de officiële website van de FOD Economie, K.MO., Middenstand en Energie